Eklundavägen 21

702 17 Örebro

Sverige

70217

019-123 567

Örebro Kiropraktorkliniks Integritetspolicy

 

1.     Allmänt

”Integritetspolicy” beskriver hur vi på Örebro Kiropraktorklinik AB, org.nr 558284-8187, Eklundavägen 21, 702 17 Örebro, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

 

2.     Personuppgiftsansvarig

Örebro Kiropraktorklinik är personuppgiftsansvarig för Örebro Kiropraktorkliniks behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

3.     När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1   För att kunna ta emot dig som patient behöver vi dina uppgifter och dokumentation om ditt tillstånd, vi behöver samla in information så vi   kan hjälpa dig på bästa sätt.

3.2   Vi har ett journalsystem där vi lagrar information om dig som är relevant gällande din behandling. Där kan vi lägga till information och   andra dokument efter hand.

 

4.     Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig i egenskap som patient är:

·       Namn

·       Personnummer

·       Kön

·       Adress

·       Telefonnummer

·       E-post

·       Hälsovanor

·       Anamnes

·       Kiropraktisk undersökning

·       Hälsoformulär

·       Journalanteckningar

·       Mediciner

·       Sjukdomar

·       Ev. patientfoto

·       Ev. fullmakter

·       Ev. intyg

 

5.     Varför behandlar vi uppgifter om dig?

För dig som patient vid Örebro Kiropraktorklinik behandlar vi dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

·       Fullgöra våra förpliktelser mot dig som patient, såsom samla in eventuell röntgen och utlåtanden, ta del av annan sjukdomshistoria. Även   bokningar, betalningar och fakturering.

·       Möjliggöra allmän kundservice, såsom besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.

·       Lämna information per post, e-post, SMS samt telefon.

·       Följa tillämplig lagstiftning, till exempel Socialstyrelsens föreskrifter och bokföringslagar.

·       Uppgifterna kan även utgöra underlag för statistik.

 

6.     De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

  Örebro Kiropraktorklinik behandlar bland annat dina personuppgifter och genom samtycke samlar vi dina uppgifter. Vi behöver     exempelvis kunna identifiera dig som patient för att kunna hantera dina bokningar och betalningar. Vi på Örebro Kiropraktorklinik behöver en fullmakt från dig för att kunna plocka hem information från olika vårdgivare och du kan när som helst återkalla denna fullmakt som du signerat.

 

7.     Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas i din journal och arkiveras enligt gällande journal lag.

 

8.     Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Örebro Kiropraktorklinik lämnar bara ut dina uppgifter om du godkänt detta via fullmakt. Du kan när som helst återkalla den fullmakt du signerat.

 

9.     Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter och journal för att vi sa kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 

10. Dina rättigheter

·       Örebro Kiropraktorklinik ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

·       Örebro Kiropraktorklinik kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som                upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Det kan dock finnas lagkrav och undantag för att spara vissa uppgifter i enlighet   med t.ex. bokföringslagen/journallagen som vi inte kan bortse ifrån.

·       Du har rätt att begära:

-       Tillgång till dina personuppgifter och journaler. Det innebär att du har rätt att begära ett utdrag på fina personuppgifter, din journal,             röntgensvar och bilder.

-       Rättelse av dina personuppgifter.

-       Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga    för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav som vi inte kan bortse ifrån.

 

11. Ändring av integritetspolicy

Örebro Kiropraktorklinik har rätt till att göra ändringar i Integritetspolicyn. Den senaste versionen av Integritetspolicyn finns alltid på vår hemsida www.orebrokiro.se.

 

12. Våra kontaktytor för personuppgifter

PracticeHub Limited

Bokadirekt

Fortnox

 

13. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår Integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

 

Örebro Kiropraktorklinik AB

Eklundavägen 21

702 17 Örebro

Telefon: 019-123 567, Mail: info@orebrokiro.se