Eklundavägen 21

702 17 Örebro

Sverige

70217

019-123 567

NYFIKEN PÅ SAMTALSTERAPI?

_fah7907jpg

Vad är samtalsterapi med KBT-inriktning?

KBT betyder Kognitiv Beteendeterapi och är en terapiform som strukturerat och målinriktat tittar på det som är problemet här och nu, snarare än att ägna sig åt det förflutna.

Detta utesluter dock inte att man försöker få en förståelse för vilket bagage som kan påverka oss i nuet.
Tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar alla varandra och kan vara en förklaring till varför man inte mår bra. Men på samma sätt så kan vi påverka dem så att vi mår bra också.

KBT fokuserar på samspelet mellan individen och dennes omgivning, här och nu. Karakteristiskt för KBT är också att vi är mer intresserade av problemlösning än av orsaker, och att vi intresserar oss för hur vårt beteende påverkas av våra tankar (kognitioner).
Utan självinsikt och en vilja till förändring är dock ingen personlighetsförändring möjlig. Hur dina tankar och beteenden påverkar ditt agerande i vardagen är centralt inom KBT.
Första steget är att boka tid för ett sk Bedömningssamtal där vi bekantar oss med varandra och påbörjar den inledande beteendeanalysen.

Ring 070-257 2808 för tidsbokning och eventuella frågor

Varmt välkommen