Eklundavägen 21

702 17 Örebro

Sverige

70217

019-123 567

Information till samtliga patienter vid Örebro Kiropraktorklinik.
Vi vill informera om att vi har pågående driftstörningar i vårt kiropraktiska datasystem ”PractiseHub” som tillhandahåller vårt boknings- och journalsystem.


En utredning pågår angående detta och det vi vet i nuläget är att företaget PractiseHub som tillhandahåller denna service har utsatts för ett intrång och att begränsad data kan ha blivit stulen och förstörd. Vi har fått information att vidare undersökning och återskapande av denna data är i process.


I nuläget har vi begränsningar till bilagor såsom dokumentation från nybesök, röntgenbilder/utlåtanden samt övriga inscannade hälsodokument och intyg.
Då detta intrång ej skett vid vår klinik inväntar vi vidare information från vår journalleverantör där intrånget skett.


I veckan som gått har flera användare av programmet PractiseHub i Sverige agerat tillsammans och gjort en anmälan till Integritetsmyndigheten (IMY), före detta Datainspektionen, där vi i nuläget inväntar information om ev fortsatt agerande.
Även om vi ej ännu fått någon tillbakakoppling från IMY vill vi informera dig som patient att detta skett för att minimera risken för eventuellt nätfiske och bedrägeri.


Vi fortsätter nu detta ärende i samråd med IMY och inväntar vidare information från PractiseHub.
Tack för allt stöd i denna process.


Med vänlig hälsning,

Henric Sahlén

Verksamhetsansvarig vid Örebro Kiropraktorklinik, 2021-05-03